09 sep

Beste ouders/verzorgers,

Welkom terug op de Vlugtschool! We hopen dat alle kinderen en ouders hebben genoten van een fijne zomervakantie. We heten alle nieuwe leerlingen en ouders van harte welkom!

Heeft u al kennis gemaakt? Er zijn een aantal nieuwe gezichten in de school

Juf Laura: onderwijs assistent groep 1/2
Juf Nathalie: LIO stagiaire in groep 1/2 A
Juf Jennifer: leerkracht groep 1/2 B
Juf Hanna: leerkrachtondersteuner groep 4 en 5
Juf Ebru: vaste invalleerkracht
Juf Eva: adjunct directeur
Juf Indra en juf Ragmar: tijdelijk extra IB

Groep 8a

Juf Sylvia uit groep 8a is het schooljaar helaas minder goed begonnen, ze is voor langere tijd ziek.
Juf Ebru heeft de groep overgenomen en zal in groep 8 blijven totdat Sylvia weer beter is.
We wensen haar veel beterschap!

Schooltijden

Het is belangrijk dat uw kind op tijd in de klas is. Dit is prettig voor de leerkracht en andere kinderen van de groep, maar vooral voor uw eigen zoon of dochter. Wist u dat als uw kind iedere dag 5 minuten te laat komt een week onderwijs mist op jaarbasis?

De leerkrachten noteren dagelijks welke kinderen te laat komen, wanneer dit vaker gebeurt volgt er een gesprek met directie en vervolgens een melding bij de leerplichtambtenaar.
De komende maanden zullen we extra streng controleren.

Belangrijke data

12 september: Slachtfeest en studiedag, kinderen zijn vrij
13 september: Studiedag, kinderen zijn vrij
16 september: bezoek aan het verzetsmuseum groep 8a
22 september: Informatie avond 19.00 uur tot 20.30 uur.
Een informatieavond voor en in alle groepen waarin we u onder andere uitgebreid vertellen wat de plannen zijn voor het komende schooljaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld verlengde leertijd, klassenregels en schoolkamp voor groep 8.
23 september: bezoek aan het verzetsmuseum groep 8b

Wij wensen alle ouders en kinderen heel fijn schooljaar!

Team de Vlugtschool