10 dec

Beste ouders/verzorgers,

Het kalenderjaar nadert haar einde. Sinterklaas is weer terug naar Spanje, de spullen zijn weer opgeruimd en de Kerst staat al weer voor de deur. Onze ouderraad heeft de school prachtig versierd zodat we al echt in de Kerststemming komen. Daarnaast vindt deze week de Talentenweek voor de midden- en bovenbouw plaats, kinderen en leerkrachten hebben het er maar druk mee!

Inspectiebezoek

Zoals u misschien weet hebben we deze week ook de Inspectie op bezoek gehad. De Inspectie is tevreden met de kwaliteit van ons onderwijs en de school blijft in het basisarrangement.  Dit houdt in dat er geen reden is om te twijfelen aan onze inzet, werkwijze of de resultaten die we met de kinderen behalen. Daarnaast was de Inspectie bijzonder tevreden over ons schoolklimaat. Ze waarderen de manier waarop ouders, kinderen en medewerkers met elkaar omgaan zelfs als goed! We kunnen er trots op zijn dat we er samen voor zorgen dat de kinderen op een prettige manier goed onderwijs krijgen.

Een nieuwe onderbouwgroep?

De Burgemeester de Vlugtschool blijft groeien! Veel ouders kiezen voor de kwaliteit die onze school biedt en waarbij we de verschillende talenten van kinderen optimaal willen laten ontwikkelen. Het bestuur van onze school heeft daarom de gemeente gevraagd een extra lokaal te plaatsen. De beslissing hierover valt in de laatste week van december. We hebben goede hoop dat onze aanvraag goedgekeurd wordt en dat we zodoende in maart/april met de 6e onderbouwgroep kunnen starten.

Teamsamenstelling

Aan het eind van dit kalenderjaar nemen we afscheid van meester Louis en meester Eddie. Zij gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Meester Jaap gaat weer op een andere school werken en juf Yvonne gaat haar klassentaken verruilen voor ondersteunende taken voor de hele onderbouw. We hebben ons best gedaan om de beste vervangers te vinden en zijn blij dat we die gevonden hebben in de personen van Juf Silvia (4b en 5B) en Juf Joëlle (1/2D). Daarnaast wordt ons team ook versterkt met juf Rianne. Zij gaat ook in de onderbouw werken en daarnaast gaat zij ondersteuning bieden in de midden- en bovenbouw.

Daarnaast gaan de juffen Cheyenne (6B), Lotte (8A), Saskia (1/2D) en Sylvia (7A) meer werken om het verlies van meester Louis en meester Eddie op te vangen. Daarnaast is juf Farida gelukkig weer terug en zij gaat samen met juf Malika werken in klas 5A. Op onze website kunt u het totale overzicht vinden.

Belangrijke data:

17 december – Kerstmaaltijd voor alle leerlingen
18 december – Alle leerlingen om 12.00 vrij en start kerstvakantie
3 januari – Einde Kerstvakantie

Rest ons u een goede Kerstvakantie te wensen met een goed jaaruiteinde en een gezond, gelukkig 2016. Laten we er samen ons best voor doen goed onderwijs te geven aan onze kinderen!

Met vriendelijke groet,

 

Jan Bak Directeur Burgemeester de Vlugtschool