29 mrt

Beste ouders/verzorgers,

Na een stormachtig paasweekend wil ik u graag op de hoogte brengen van alle nieuwtjes op onze school:

Paasontbijt
Het Paasontbijt van afgelopen woensdag was erg gezellig. In tegenstelling tot voorgaande jaren hadden we besloten dat dit ontbijt niet alleen voor de onderbouw maar voor alle kinderen moet zijn. Onze ouderraad had alles prima verzorgd. Heel veel dank daar voor!

Inspectie van het onderwijs
In december heeft de onderwijsinspecteur de kwaliteit van ons onderwijs onderzocht. Zij was heel erg te spreken over de sfeer op school (het zgn. schoolklimaat) en de opbrengsten van ons onderwijs. Het volledige rapport kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Extra lokaal
De Burgemeester de Vlugtschool groeit! Zoals u de afgelopen weken heeft kunnen zien krijgt de school meer aanmeldingen dan we in eerste instantie gedacht en verwacht hebben. Vooral in de kleutergroepen is het ’s morgens tijdens de spelinloop dringen om samen met de kinderen een activiteit te doen. Gelukkig krijgen we er in de meivakantie twee extra lokalen bij. Deze lokalen zullen bij de buco (de noodlokalen) geplaatst worden. De groepen 5 zullen dan naar deze lokalen verhuizen en de groepen 3 zullen verhuizen naar de lokalen waar nu de groepen 5 zitten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor én een extra groep 1/2 én een speellokaal. Aangezien we door de feestdagen die in de meivakantie vallen maar heel weinig tijd hebben om alles te organiseren zullen alle kinderen ook op 9 mei vrij hebben! Op 10 mei zijn alle kinderen dan weer welkom.

Extra lokaal… dan ook een “nieuwe” juf
Voor de nieuw te openen groep 1/2 F hebben we een “nieuwe” juf gevonden. De meesten van u kennen haar wel: juf Masja. Aangezien juf Masja dan niet meer op maandag les kan geven aan 1/2 C zijn we op zoek gegaan naar een goede vervanger voor haar en gelukkig hebben we die gevonden in juf Jeannet. Wij wensen beide juffen heel veel plezier op onze school.

Nieuwbouw
Tot op heden kunnen wij u niets melden over de nieuwbouw. Zoals u misschien weet moeten de vleermuizen die nesten hebben gemaakt aan de buitenkant van het gebouw eerst een ander onderkomen zoeken voordat het oude schoolgebouw gesloopt mag worden. We nodigen u na de meivakantie uit om u op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken.

Een nieuw schooljaar… een nieuwe adjunct directeur?
Meester René heeft de afgelopen jaren heel veel functies gecombineerd. Zo combineerde hij adjunct directeur met taalcoördinator, FOCUS coördinator, Brede School coördinator enz. enz. Hij heeft aangegeven dat hij m.i.v. het nieuwe schooljaar graag de functie van adjunct directeur wil neerleggen zodat hij zich beter op de andere activiteiten kan concentreren. We gaan nu een vacature voor zijn opvolger plaatsen. Namens de MR zal mevr. Belpinar in de sollicitatiecommissie plaats nemen.

Met vriendelijke groet,

Jan Bak
Directeur Burgemeester de Vlugtschool