14 okt

In verband met studiedagen van het team start de verlengde leertijd in de week van 31 oktober en dus een week later dan eerder gemeld.

Tijdens de verlengde leertijd krijgen de kinderen in blokken van zes weken elke week 20 tot 45 minuten extra instructie op het gebied van technisch en/of begrijpend lezen. De instructie wordt gegeven door één van de leerkrachten van onze school. De selectie van de kinderen die mee mogen doen is gemaakt door de groepsleerkracht.

De verlengde leertijd start om 14.30 uur en vindt plaats op school.