16 jun

Beste ouders van groep 6,

Volgend schooljaar zit uw kind waarschijnlijk in groep 7. Voor leerlingen van groep 7 en 8 start in Amsterdam Nieuw West een nieuwe school. Deze school heet Spring High en is een samenwerkingsverband tussen het bestuur van onze basisscholen, Stichting Westelijke Tuinsteden, en de middelbare scholen van Esprit Scholengroep.

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is voor veel 12-jarigen een heftige overgang. Spring High combineert het beste van basis – en voortgezet onderwijs met als ambitie een betere doorgaande leerlijn te creëren.  De eindgroepen van het basisonderwijs en de beginklassen van het voortgezet onderwijs zullen sámen onderwijs volgen in één gebouw. Leerlingen van Spring High worden vrijgesteld van het matchingsysteem voor een nieuwe school in het voortgezet onderwijs.

Spring High is een kleine, veilige school waar leerlingen worden gestimuleerd om hun persoonlijke talenten te ontdekken en ontwikkelen. Belangrijke elementen van het leren binnen deze nieuwe school zijn: ontdekken, de kunst afkijken, samenwerken, oefenen en kennis verwerven.

Leerlingen van Spring High zullen regelmatig gesprekken hebben met hun mentor én ouders. Elke leerling maakt tijdens de schoolloopbaan een portfolio. Leerlingen krijgen onder meer les in Nederlands, Engels en wiskunde en kennisgebieden zoals Mens & Maatschappij en Natuur & Technologie. Ook worden leerlingen uitgedaagd om te leren door middel van het doen van onderzoeken en oplossen van problemen.

De nieuwe school start na de zomer aan de Herman Poortsstraat 17. Meer informatie treft u op de website. Hebt u vragen over Spring High of denkt u dat dit volgend jaar wellicht iets is voor uw kind? Neem dan contact op met
Camyre de Adelhart Toorop, m: 06 14625428
springhigh@cb.espritscholen.nl
of met Jan Boekhout, m: 06 42858355
springhigh@stwt.nl

U kunt ook iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur op de Herman Poortstraat terecht.

Vriendelijke groet,
Jan Boekhout