Missie

De school wil de leerlingen een brede basis meegeven voor hun verdere schoolloopbaan. Niet alleen op cognitief terrein maar ook op creatief, sportief en maatschappelijk gebied.

Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, goede communicatieve vaardigheden en respect zijn voorwaarden voor het leven in een grootstedelijk milieu.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. Een van onze speerpunten is het aanbod van diverse vakken die worden gegeven door gespecialiseerde vakdocenten.

De Nederlandse taal staat centraal in ons onderwijsaanbod omdat veel leerlingen thuis een andere taal spreken. Wij zorgen ervoor dat we tegemoet komen aan zowel leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, als leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Een belangrijke voorwaarde om deze missie te realiseren is een veilig en stimulerend klimaat voor de leerlingen. Gedragsregels zijn daarbij erg belangrijk, we gebruiken daarbij de hoofdregels:

  • Rustig (in de klassen, gangen, en vaklokalen)
  • Aardig (niet pesten, respect tonen, geen agressie)
  • Netjes (zorg voor de spullen en de dagelijkse werk- en leefomgeving)

 

Visie

De Burgemeester de Vlugtschool:

  • Is een plek waar alle kinderen zich op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Is een plek waar de Nederlandse taal de basis is van al het leren.
  • Biedt een brede basis: kinderen kunnen hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen op het gebied van cultuur en sport.
  • Zet ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs in.
  • Is een plek waar iedereen zich veilig voelt.
  • Kent een professionele cultuur: samenwerken (team, kinderen en ouders), open leercultuur, transparant.
  • Is een gezonde school