Onze school is 60 jaar geleden opgericht in de toen nieuw gebouwde tuinstad Slotermeer. Geleidelijk is het aantal leerlingen gegroeid tot de ca. 465 kinderen die de school nu telt.

De Burgemeester de Vlugtschool is een openbare basisschool. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging van de ouders. In het openbaar onderwijs worden deze verschillen geëerbiedigd, zelfs wenselijk geacht voor de optimale sociale ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingen van verschillende achtergronden bezoeken onze school, In totaal hebben we op onze school kinderen van wel 20 verschillende nationaliteiten.

Aan de school zijn op dit moment ca. 55 personeelsleden verbonden. Daarnaast zijn er op school stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) werkzaam die praktijkervaring opdoen.

De school valt onder het bestuur van de
Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW  Amsterdam
Telefoon 020 3460690