De Burgemeester De Vlugtschool ziet het als haar taak om ouders maximaal bij het onderwijs van hun kind te betrekken. We willen graag dat ouders makkelijk naar school komen en zich welkom voelen. Zo kunnen ouders en school samenwerken zodat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Er zijn wekelijkse koffieochtenden op school. Daar wordt informatie gegeven over het onderwijsprogramma, activiteiten of nieuwe ontwikkelingen op school en andere belangrijke organisaties in de buurt. Ouders kunnen elkaar ontmoeten en vragen stellen aan de directeur of de oudercontactfunctionaris. De oudercontactfunctionaris werkt op school ter ondersteuning voor de ouders en om ouders bij school te betrekken. Zij kan ouders informeren en doorverwijzen naar verschillende organisaties in de buurt en organiseert regelmatig themabijeenkomsten en activiteiten in de school. De thema’s sluiten aan bij de behoeften van ouders en school. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: opvoeding, leerondersteuning, omgaan met computers, taal of sport en bewegen.