Beste ouders,

We hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk digitaal voor de leerlingen klaar te zetten. Het digitaal werken gaat via MOO. We hebben hier verschillende opdrachten toegevoegd.

Via de tegel programma’s zijn deze opdrachten te vinden.

Kies nu bovenaan het tabblad ‘alle programma’s en zoek onderstaande dikgedrukte programma’s

Leskompas

Uw kind kan zoals altijd met dezelfde inloggegevens inloggen.

De gebruikersnaam is: Vlugt

Het wachtwoord is: leerling

Rekenen

Rekenen kan helaas niet via de methode. Het is wel mogelijk via de oude methode Alles Telt. Deze tegel staat in MOO.

Verder kan er via Rekentuin geoefend worden. Zie programma’s in MOO.

Taal en spelling

Taal en spelling kunnen via de methode STAAL geoefend worden. De leerkracht heeft de blokken die geoefend mogen worden open gezet.

Verder kan er via Taalzee geoefend worden. Zie programma’s in MOO.

Topografie

De leerkracht heeft in Blink Wereld apps Topomaster opengezet wat er geoefend kan worden.

Nieuwsbegrip XL

Iedere week kan er geoefend worden met tekst en woordenschat. Via het archief kunnen oude teksten geoefend worden.

Mijn klas

Via de tegel mijn klas komen de leerlingen in de omgeving van Ambrasoft. Hier kunnen de leerlingen verschillende vakken oefenen. Ook kunnen zijn hier een typecursus volgen.

Google Meet

Het is belangrijk dat MOO geopend wordt in GoogleChrome (niet Internet Explorer of Safari).

We bieden iedere dag de mogelijkheid voor de leerlingen om met de leerkracht te videobellen. Dit gaat via Google Meet.

Zo blijven de sociale contacten en kunnen er vragen gesteld worden.

Klik op: ‘vergadering starten of deelnemen aan een vergadering’

Vul hier je groep in en klik op: Doorgaan.

Klik nu op ‘Nu deelnemen

Voorbeeld:

Zit uw kind in groep 7a bij juffrouw Sharita dan vult u in: Vlugtschool 7a

Zit uw kind in groep 4a bij juffrouw Saksia dan vult u in: Vlugtschool 4a

Hieronder kunt u zien wanneer de klas kan videobellen met de leerkracht.

Voor de kleuters:

Logo 3000 (voor kleuters en groep 3)

Voor de kleuters en groep 3 is Logo 3000 beschikbaar. Hiervoor moet u zelf naar de site, of klik op deze link: www.logo-digitaal.nl

Er staat een roze vak met ‘thuis oefenen’.

Bij Leerlingcode vult u in: KzEs76vRRR.
Druk vervolgens op: Inloggen