05 okt

De MR bestaat uit drie ouderleden: Hatice, de moeder van Ruveyda (1/2 A) en Fahri (5A), Hasime, de moeder van Bleart (4A) en Brilant (5B) en Saida, de moeder van Salim (1/2 E) en Nassim (4A) en drie personeelsleden: juf Lilian groep (8B), juf Malika groep (5A) en juf Anita groep (1/2 C). De MR vertegenwoordigd respectievelijk de ouders van leerlingen en het personeel van de school. De MR beslist mee bij bijvoorbeeld de verandering in onderwijskundige doelstellingen van de school, de klachtenregeling, de formatie, regels omtrent nascholing of de verlofregeling, vaststellen of wijzigen van de schoolgids, de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen
schoolse opvang.

De MR adviseert onder andere bij: het meerjarig financieel beleid, fusies, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR is onafhankelijk en geeft op serieuze wijze invulling aan zijn taken. De MR hecht grote waarde aan een goede samenwerking met het bevoegd gezag/ de directeur en wil met deze werkwijze de kwaliteit van goed onderwijs bevorderen.

Binnenkort worden ook de foto’s van de MR op school opgehangen, zodat u ons beter leert kennen.