16 okt

De Kinderboekenweek is een periode van 10 dagen in begin oktober. Tijdens de Kinderboekenweek wordt er extra aandacht besteed aan kinderboeken. In deze periode staat een thema centraal. Dit jaar is het thema griezelen.

Er zijn 5 soorten prijzen: griffels, penselen, vlag en wimpel, een prijs van de kinderjury of een prijs van de jonge jury. De gouden griffel is de prijs voor het best geschreven boek dat jaar. De zilveren griffel is de prijs voor het 2e beste boek. Dan heb je ook de gouden en de zilveren penseel die zijn voor het best geïllustreerde boek en 2e beste geïllustreerde boek. De boeken die geen prijs hebben gewonnen maar toch heel goed zijn krijgen de “vlag en wimpel” prijs. In de kinderjury zitten kinderen van 6 tot 12 jaar. In de jonge jury zitten kinderen van 13 tot 16 jaar. Ook zij reiken een prijs uit.

Wij (de kinderen uit groep 6b) hebben tijdens de Kinderboekenweek griezelverhalen geschreven. De juf gaf ons 6 lege boeken met de opdracht groepjes te maken en verhalen te schrijven. In het begin vonden we het best moeilijk. Nadat we met elkaar overlegd hadden kregen we 6 groepjes en iedere groep ging aan de slag. We hebben een plan met rolverdeling gemaakt. Een paar kinderen gingen aan het verhaal werken, andere kinderen aan de tekeningen. Sommige groepjes besloten het verhaal op de computer te typen, andere groepjes hebben het geschreven. De juffrouw gaf ons iedere dag de tijd om aan onze boeken te werken. Na een week waren we klaar. Om de Kinderboekenweek af te sluiten hebben we vrijdagmiddag voor de groepen 1/2 en 3 onze verhalen voorgelezen.

Wil je weten hoe onze boeken eruitzien? Kom dan in de klas kijken of bekijk de foto’s hieronder!