05 okt

Volgende week beginnen ook voor de groepen 7 de focuslessen weer. Malika Aolad-si-Mhammad en Astrid Fiege zullen de lessen verzorgen, Malika op maandag en woensdag en Astrid op donderdag. De lessen duren van 15.30 tot 16.30 uur. Vanwege de  ziekte van Astrid zullen voorlopig alleen de lessen op maandag en woensdag gegeven worden.

De lessen zullen weer voor het grootste deel over taal, begrijpend lezen en schrijven gaan.
Omdat bij de focuslessen ook een rol voor de ouders is weggelegd, zult u binnenkort een uitnodiging krijgen voor een bijeenkomst op school. Houd u er rekening mee dat deze verplicht is.

De leerlingen die deelnemen aan FOCUS worden door de groepsleerkrachten van groep 7 en de IB-er van de bovenbouw geselecteerd. Vrij inschrijven is niet mogelijk.