08 feb

devlugtschool-sarah

Op de burgemeester de Vlugtschool vinden wij dat taal de basis is voor iedere ontwikkeling binnen onze school. Daarom is sinds begin dit jaar een nieuwe docenten Taal & Ouderbetrokkenheid: Sarah van der Wilden.

Sarah zal regelmatig Taallessen geven aan ouders die graag de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken. Sarah is aanwezig op maandagochtend van 08.45-11.45 uur in de teamruimte. Op donderdag geeft ze ook les, maar dan op Plein ’40-’45. Dat is van 12.00-14.00 uur.

Voor vragen, input voor de lessen en andere bijzonderheden is Sarah bereikbaar via e-mail: tulptalk@gmail.com.