15 okt

Groep 7a interviewt elkaar bij Kanjertraining. We hebben duo’s gemaakt van jongens en meisjes die elkaar wel al een beetje kennen, maar nog niet alles van elkaar weten!
Voorbeelden van vragen die voorbijkomen, zijn:
Kun je iets bijzonders, heb je iets bijzonders?
Ben je gelukkig of juist niet? En waardoor dan?
Wat vind je leuk aan jezelf?
Ben je wel eens ergens bang voor?
Als je een wens zou mogen doen, wat zou je dan wensen?

De jongens en meiden hebben veel over elkaar geleerd. Als je meer informatie over iemand wilt weten, kun je het beste ‘molvragen’ stellen. Molvragen zijn open vragen waar je niet alleen ‘ja’ of ‘nee’ op kunt antwoorden.