10 sep

#wij schoolleiders slaan alarm op 12 september

Alle medewerkers van Stichting Westelijke Tuinsteden (ons bestuur dus) hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de landelijke acties voor Goed Onderwijs. Dit is ook u, ouders/ verzorgers, niet ontgaan.

De salarissen van leraren worden nu enigszins opgetrokken. Een mooi succes! Maar we zijn er nog niet:

Wij, medewerkers van onze scholen, vinden goed basisonderwijs voor uw kind van het allergrootste belang. Voor dat onderwijs hebben we allereerst genoeg en goede leerkrachten nodig. Deze leerkrachten worden binnenkort gelukkig beter beloond. Maar een goede school kan niet draaien zonder goede ondersteuning van administratie, conciërge en assistentie. Ook een goede, gemotiveerde directeur is hard nodig voor goed onderwijs.

 

Op 12 september willen we als scholen van STWT een geluid laten horen om alle medewerkers in het onderwijs beter te belonen. In Zuid Holland wordt op grote schaal gestaakt op 12 september.

En deze actie willen we dan ook ondersteunen….. en wat is beter hoorbaar dan een brandalarm ?

Op 12 september zal er op school dus een brandoefening plaatsvinden om 9.00 uur, overal in het land zullen op scholen de brandalarmen klinken.

Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn nodig om beroepen in het onderwijs werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen zich ook voor schoolleiders en grote tekorten aan. Hier hoort voldoende en adequate ondersteuning bij, denk aan een conciërge of administratief medewerker op elke school.

 

We hopen op uw morele steun te mogen rekenen!

 

Namens de directie van alle scholen van STWT