Vlak voor de kerstvakantie zijn daar toch ineens ingrijpende maatregelen nodig waardoor wij helaas onze school weer moeten sluiten. Wij doen er alles aan om de kinderen vandaag een leuke laatste dag te bezorgen. Vanaf woensdag 16 december is de school gesloten. Op maandag 8 februarii begint de school weer en verwachten we alle kinderen weer op school. In deze brief vindt u:

1. Bereikbaarheid
2. Nieuw ophaalmoment lespakketten
3. Informatie over de verplaatsing van de kerstbrunch
4. Uitleg over het online-onderwijs
5. Informatie over de voorwaarde voor het lenen van een device van school
6. Informatie over de noodopvang
7. Citotoetsen in januari 2021
8. Ten slotte…

1. Bereikbaarheid en communicatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u de groepsleerkracht mailen, een bericht sturen via Parro of naar school bellen. Vanaf zaterdag 19 december tot en met 3 januari 2021 is de school gesloten wegens de kerstvakantie. Deze maatregelen, zo kort voor de Kerstvakantie, hebben een forse weerslag op onze school. Het is belangrijk dat het team in de vakantie echt vrij kunnen zijn om weer op te laden. Te meer omdat het al een pittig jaar was. Vanaf 4 januari zijn wij weer bereikbaar via mail en Parro. Telefonisch zal school vanaf 4 januari minder goed bereikbaar zijn omdat ook ons team wordt geacht zoveel mogelijk vanuit huis te werken. We streven ernaar om binnen één werkdag mails en Parro berichten te beantwoorden. In het geval van twee groepsleerkrachten: Let u erop dat u de vraag stelt aan de leerkracht die op die dag werkt.

2. Nieuw ophaalmoment lespakketten

Maandag, 18 januari, gaat de studiedag niet door. Het online thuis onderwijs zal gewoon doorgaan. Door de verlenging van de lock-down, kunt u het nieuwe lespakket ophalen van uw kind maandag op 18 januari. Dit gebeurt in de gymzaal en bij de kleuterlokalen. Het schema vindt u hieronder.


3. Verplaatsing van de kerstbrunch

In overleg met het team en de leerlingen hadden wij een kerstbrunch gepland. De leerlingenraad heeft actief ondernemers in de buurt gesproken en die hebben aangegeven te willen sponsoren. Mede door deze fantastische sponsoractie was het voor ons niet mogelijk om de kerstbrunch vandaag al te laten plaatsvinden. De supermarkten Jumbo, Dirk en ook de Albert Heijn hebben aangegeven dat hun aanbod ook nog steeds in januari van kracht is. We hebben daarom besloten om de kerstbrunch te verplaatsen naar dinsdag 19 januari en er een nieuwjaarsfeest van te maken. De leerlingen mogen deze dag in hun mooiste kleding naar school komen. We luiden deze dag het nieuwe jaar met een heerlijke nieuwjaarsbrunch. Op die manier hebben de kinderen iets om naar uit te kijken in het nieuwe jaar.

4. Online onderwijs

Vanaf 4 januari volgen de leerlingen online onderwijs. Dit betekent net als de vorige keer dat kinderen een weekplanning en een dagplanning ontvangen met schoolwerk dat gemaakt moet worden. De leerkrachten maken instructievideo’s en plaatsen deze op Google Classroom.

Daarnaast heeft elke klas, volgens een vast rooster, een inbelmoment met de leerkracht. Deze ontvangt u per mail / parro bericht van de leerkracht. Wij verwachten dat alle leerlingen elke dag online aanwezig zullen zijn bij het inbelmoment. De leerkrachten houden een presentielijst bij. Ook onze leerkrachtondersteuners zullen online kinderen helpen het werk, hiervoor worden aparte afspraken met u gemaakt.

5. Lenen van een Chromebook

Omdat het op dit moment niet mogelijk is alle 475 leerlingen een Chromebook uit te lenen werken wij weer met een vast rooster om te videobellen via Google Meet. Wij zullen weer thuiswerk en instructievideo’s plaatsen op Google Classroom. De inlogcodes zijn vandaag op school met de leerlingen nog eens extra nagekeken.

Net als de vorige lockdown stellen wij al onze chromebooks beschikbaar voor thuisonderwijs. Indien het bij u thuis niet lukt om uw kind online lessen te laten volgen dan horen wij dat graag van u. Geeft u uiterlijk voor woensdag 16 december 17.00 uur bij de leerkracht via Parro of email aan dat u een chromebook nodig heeft. Wij inventariseren de aanvragen en maken een zo eerlijk mogelijke verdeling. Heeft u geen internetaansluiting, geeft u ook dit bij de leerkracht aan. Bij het lenen van een Chromebook hoort een contract met daarin de voorwaarde dat u volledig verantwoordelijk bent voor de kosten van reparatie, mocht deze onverhoopt stuk gaan. Het uitdelen van de Chromebooks gebeurt op maandag 4 januari volgens een vaste tijdsindeling in de gymzaal. Het rooster volgt nog.

6. De noodopvang

Vanaf 4 januari start de noodopvang. Het gaat om de volgende gevallen:

• Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
• Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat.

Onder een cruciaal beroep vallen onder andere; de politie, de zorg, het onderwijs en medewerkers van een supermarkt en bevoorraders van de voedselketens. Voor de volledige lijst van cruciale beroepen verwijzen wij u naar deze link. Voor het inschrijven bij de noodopvang is een werkgeversverklaring vereist. Verdere informatie over de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Voor ouders die woensdag 16 december en donderdag 17 december (tot 12 uur) een opvangprobleem hebben en in een cruciaal beroep werken organiseren wij op school de noodopvang. Let op: we geven woensdag en donderdag geen les maar verzorgen in één lokaal opvang met de mogelijkheid om huiswerk te maken. Geeft u vandaag aan de leerkracht door of u hier gebruik van wilt maken via Parro of mail.

7. Citotoetsen

De Citotoetsen van januari worden uitgesteld.

8. Ten slotte….

Willen wij u een fijne vakantie wensen in alle gezondheid voor u en uw naasten. Het team van De Vlugt rust de komende twee weken uit en laadt op om er in 2021 weer voor 100% tegen aan te kunnen gaan voor onze leerlingen. Tot ziens in een hopelijk goed nieuwjaar!

Het team van De Burgemeester de Vlugtschool.